การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

ตามปกติแล้วคนเราเมื่อมีรายได้เพิ่มก็อยากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความขี้เกียจของตัวเอง การเลือกซื้อรถก็เช่นกัน แต่หลายคนอาจไม่มีเงินก้อนเพียงพอที่จะเลือกซื้อรถมือหนึ่งได้จึงจำเป็นต้องลดเกรดลงมาเลือกที่จะใช้รถยนต์มือสอง (more…)