Terms Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ cars.vwander.com แห่งนี้ เราอนุญาติให้ใครก็ได้ที่เข้ามาเพื่อหวังข้อมูล นำข้อมูลต่างๆ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอื่นๆ ได้ตามมโนฯ ของท่านได้ทันที เราไม่ได้ห้าม แต่โปรดแจ้งที่มาที่ไปและต้นฉบับในเนื้อหาอันมาจากของเรา ณ ที่แห่งนี้ ด้วย

ข้อตกลงในการใช้งาน

และอันเนื้อหาในข้อตกลงการนำเสนอและใช้งานไซต์แห่งนี้ โดยเราจะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งความดี และความชั่วทั้งหลายทั้งปวง หากเนื้อหาที่เราเขียนขึ้น ถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้เผยแพร่ในที่แห่งนี้ ซ้ำยังมีการคัดลอด ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อไปอีกเรื่อยๆ โดยไม่ได้แสดงจากภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เราขอไม่ยุ่งเกี่ยวและรับผิดชอบใดๆ แม้จะมีที่มา ที่ไป อ้างถึง กลับมายังต้นฉบับของเราก็ตาม เราไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ทั้งดีหรือไม่ดี นอกเหนือจากไซต์ของเราเท่านั้น

เราเพียงนำเสนอข้อมูลที่เราอยากนำเสนอ เพื่อความบันเทิงและเพื่อความอยากนำเสนอเท่านั้น ข้อมูลที่มีอยู่นี้อาจไม่ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ใดๆ เราไม่ใช่กูรู หรือกูรู้ เพราะเราอาจไม่รู้ลึก แต่เราเขียนขึ้นภายใต้ความเชื่อและกฏเกณฑ์ในขณะนั้นของเราเอง

โปรดเข้าใจไว้เพื่อทราบ จาก Admin รักนะ..รถคันนี้